Δείτε εδώ...

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄).

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από 27-07-2015 έως 07-08-2015 (από τις 8:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ.)