Δείτε εδώ...

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Πίνακας Ταξινόμησης Εκπ/κών που θα διδάξουν στην ΠΔΣ των ΕΠΑΛ

Ανακοινώνουμε τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να διδάξουν στην Προσθετη Διδακτική Στήριξη των ΕΠΑΛ κατά το τρέχον διδακτικό έτος 2014-2015. 

Εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους των οποίων τα μαθήματα δεν έχουν εγκριθεί από την εισαγωγική εγκύκλιο έναρξης του προγράμματος ( πχ Φυσικοί, χημικοί, φυσικής αγωγής, φυτικής παραγωγής κτλ)  και οι οποίοι εκ παραδρομής υπέβαλαν αίτηση δεν αναφέρονται  στο συνημμένο έγγραφο.