Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Ανανέωση Αδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κατ' ιδίαν διδαχθέντες

Ανακοινώνουμε εγκύκλιο που αφορά στην ανανέωση άδειας διδασκαλίας  σε φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών και κατ'ιδίαν διδαχθέντες.