Οργανόγραμμα και Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΔΕ Αιτ/νίας

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 06 Μαρτίου 2019 13:49

Ανακοινώνουμε το οργανόγραμμα της υπηρεσίας μας όπως αυτό διαμορφώθημε από 1-9-2020

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΔΕ 2020-21..xls)ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΔΕ 2020-21..xls63 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΔΕ 9ος-2020-1.doc)ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΔΕ 9ος-2020-1.doc42 Kb