Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Προκήρυξη Θέσης Συντονιστών Εκπαίδευσης.

Ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων Συντονιστή Έργου  της Περιφ. Δ/νσης ΠΕ και ΔΕ  Δυτικής Ελλάδας καθώς και συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση.