Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη Θέσης Συντονιστών Εκπαίδευσης.

Ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων Συντονιστή Έργου  της Περιφ. Δ/νσης ΠΕ και ΔΕ  Δυτικής Ελλάδας καθώς και συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση.