Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 10:19

Βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 για τον καλύτερο σχεδιασμό και για την υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Πολιτιστικών Θεμάτων (Π.Θ.), Comenius - Leonardo da Vinci και eTwinning στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2012-2013.

Δείτε αναλυτικά τα συνημμένα έγγραφα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1.  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΣΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 - 2013.doc)1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 - 2013.doc0 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2.  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.doc)2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.doc0 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3.  ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.doc)3. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.doc0 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ.doc)4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ.doc0 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (5.  ΕΝΔΕΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.doc)5. ΕΝΔΕΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.doc0 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.doc)6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.doc0 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7.  ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ.doc)7. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ.doc0 Kb