Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

Πρόγραμμα Επιστημονικού Συνεδρίου για τον Γ. Καραϊσκάκη.

Ανακοινώνουμε το πρόγραμμα για το Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα τον Γ. Καραϊσκάκη.