Δείτε εδώ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών Α/θμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης για τον ορισμό τους ως μέλη στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής του αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Κοινοποιούμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών Α/θμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης για τον ορισμό τους ως μέλη στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής του αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας