Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/τριες της Α΄φάσης να μην αποστέλουν συνεχώς αιτήματα "βελτίωσης θέσης", γιατί δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο για τους αναπληρωτές από την κείμενη νομοθεσία.

Τα αιτήματα θα τίθενται στο αρχείο

Ο Διευθυντήε ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας

Χρήστος Κ. Καζαντζής