Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας

                                                                                            Καλούμε

                                                           Από 6 Σεπτεμβρίου έως και 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 πμ

 

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας όλων των κλάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για τοποθέτηση Προσωρινών Αναπληρωτών Διευθυντών/ντριών σχολείων, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του/της Διευθυντή/ντριας των παρακάτω σχολικών μονάδων:

  ΓΕ.Λ Κατούνας

Η τοποθέτηση θα γίνει από 12 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 373 του Ν.4957/2022 μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Ν.4823/2021.