Δείτε εδώ...

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Προσωρινού Αναπληρωτή Υπεύθυνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας για το σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση προς

τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ86, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας ή στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι/ες έχουν δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων, από σήμερα Πέμπτη 04 Αυγούστου 2022 έως και την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022.