Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Προσωρινού Αναπληρωτή Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας για το σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση προς

τους εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας ή στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι/ες έχουν δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων, από σήμερα Πέμπτη 04 Αυγούστου 2022 έως και την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022.