Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Πρόσκληςη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπευθύνου σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας για το σχολικό έτος 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των  εκπαιδευτικών οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας ή στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι/ες έχουν δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων, από σήμερα Τρίτη 08 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.