Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

Κοινοποιούμε τιε εγκυκλίους ου αφορούν στις τροποποιήσεις  για εισαγωγή στο λιμενικό.