Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Εβδομάδα εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Εθνικής και Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, δεδομένου ότι τη συγκεκριμένη ημέρα υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑμΕΑ. Στην Ελλάδα η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε με τις διατάξεις του ν.2430/96 ως Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με στόχο να υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.

Ειδικότερα, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, την κατανόηση σε θέματα αναπηρίας και στην κινητοποίηση για υποστήριξη και ευημερία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες που πρόκειται να πραγματοποιήσουν ανάλογες δράσεις και επιθυμούν να δημοσιευτούν στον ιστότοπο της Δ/νσης ΔΕ Αιτωλοακαρνανίας αλλά και στον ιστότοπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να ενημέρωσουν το τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης και τα αντίστοιχα Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε στα συνημμένα το σχετικό έγγραφο αλλά και ενδεικτικές δράσεις.